น่านโนเบิลเฮาส์ รีสอร์ท | โฮงเจ้าฟองคำ

 

โฮงเจ้าฟองคำ


    

โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านของเจ้าฟองคำที่มีประวัติอันยาวนาน สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนาเดิมเป็นบ้านของเจ้าศรีตุมมา ยายของเจ้าฟองคำ เจ้าฟองคำเป็นเชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62 ของเมืองน่านซึ่งเป็นบิดาของเจ้าผู้ครองนครสององค์สุดท้าย ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของบ้านสร้างประมาณ 150 ปีก่อน จากไม้ที่ได้จากการใช้ขวานและมีด ผ่าหรือถาก เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีเลื่อยขนาดใหญ่ในน่าน แต่เดิมอยู่ติดกับคุ้มแก้วที่ถูกทิ้งร้างใว้เมื่อเจ้าชีวิต(เจ้าอนันต ฯ)ย้ายเมืองน่านลงไปยังที่ตั้งปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2443 รัฐบาลไทยต้องการใช้ที่ของคุ้มแก้วและบริเวณใกล้เคียงสร้างค่ายทหารพรานม้าภูเขาที่7(ถูกยุบในปีพศ.2470 สมัยรัชการที่7) ตัวโฮงได้ถูกย้ายมาอยู่ในซอยที่เงียบสงบหลังวัดพระเกิดโดยมารดาของเจ้าฟองคำ ปัจจุบันเป็นที่อยู่ของบุตร-ธิดา ของเจ้าฟองคำ

GPS: 18/47/18 ( 18.789617) N,  100/46/58( 100.785655 ) E